Rökstoppsprojektet

Ett nationellt projekt om effekt av sluta-röka-interventioner
för olika grupper av rökare/snusare/e-cigarett-användare i Sverige

Rökstoppsprojektet (inklusive snus och e-cigaretter) - ett nationellt samarbetsprojekt

Rökstoppsprojektet är ett nationellt forskningsprojekt som skapats för att utvärdera hur behandlingar mot tobaksberoende fungerar.

Alla landets tobaksavvänjare kan delta i projektet.

Deltagandet är kostnadsfritt för enheten.

Alla vuxna personer som får tobaksrådgivning (enskilt eller i grupp) kan inkluderas. 

Informerat samtycke krävs.

Clinical Health Promotion Centre, WHO CC   |   Health Sciences, Lund University   |   Addiction Centre, Region Skåne

Södra Förstadsgatan 35, 4th floor, SE 20502 Malmö, Sweden   |   info@rokstoppsprojektet.org   |   Tel: +46 40 332977