Rökstoppsprojektet

Ett nationellt projekt om effekt av sluta-röka-interventioner
för olika grupper av rökare/snusare/e-cigarett-användare i Sverige
Till dig som är tobaksavvänjare!
Nu äntligen finns möjlighet för dig som arbetar med rök- och snusavvänjning att få reda på hur det går för dina patienter!
Rökstoppsprojektet är ett forskningsprojekt som stödjer avvänjningsenheter för tobak i Sverige. Projektet är öppet för alla som vill ha hjälp till att utvärdera sina behandlingar.
Mer information
Information med anledning av hälso- och sjukvårdens belastning av Corona viruset
Mer information
Rökstoppsprojektet - uppbyggnad av en nationell databas om tobaksavvänjning i Sverige

Träffar sedan april 2019:

Clinical Health Promotion Centre, WHO CC   |   Health Sciences, Lund University   |   Addiction Centre, Region Skåne

Södra Förstadsgatan 35, 4th floor, SE 20502 Malmö, Sweden   |   info@rokstoppsprojektet.org   |   Tel: +46 40 332977