Clinical Health Promotion Centre, WHO CC   |   Health Sciences, Lund University   |   Addiction Centre, Region Skåne

Södra Förstadsgatan 35, 4th floor, SE 20502 Malmö, Sweden   |   info@rokstoppsprojektet.org   |   Tel: +46 40 332977

Rökstoppsprojektet

Ett nationellt projekt om effekt av sluta-röka-interventioner för olika grupper av rökare i Sverige

SAMARBETSAVTAL

Om du är intresserad att deltaga i Rökstoppsprojektet, skall du fylla i ett samarbetsavtal

PATIENTBROSCHYT

Information om blanketten och Rökstoppsprojektet

SAMTYCKE

Här finns riktlinjer for inhämtning av patienternas samtycke