Rökstoppsprojektet

Ett nationellt projekt om effekt av sluta-röka-interventioner för olika grupper av rökare i Sverige

SAMARBETSAVTAL

Om du är intresserad att delta i Rökstoppsprojektet, skall du fylla i ett samarbetsavtal

PATIENTBROSCHYR

Information om blanketten och Rökstoppsprojektet

SAMTYCKE

Här finns riktlinjer för inhämtning av patienternas samtycke

SKICKA DATA

Läs hur och när du ska skicka data til Rökstoppsprojektet