Rökstoppsprojektet

Ett nationellt projekt om effekt av sluta-röka-interventioner för olika grupper av rökare i Sverige

SAMARBETSAVTAL

Om du är intresserad att delta i Rökstoppsprojektet, skall du fylla i ett samarbetsavtal

PATIENTBROSCHYR

Information om blanketten och Rökstoppsprojektet

SAMTYCKE

Här finns riktlinjer för inhämtning av patienternas samtycke

SKICKA DATA

Läs hur och när du ska skicka data til Rökstoppsprojektet

Clinical Health Promotion Centre, WHO CC   |   Health Sciences, Lund University   |   Addiction Centre, Region Skåne

Södra Förstadsgatan 35, 4th floor, SE 20502 Malmö, Sweden   |   info@rokstoppsprojektet.org   |   Tel: +46 40 332977