Rökstoppsprojektet

Ett nationellt projekt om effekt av sluta-röka-interventioner för olika grupper av rökare i Sverige
Till dig som är tobaksavvänjare
Nu äntligen finns möjlighet för dig som arbetar med rök- och snusavvänjing att få reda på dina resultat!
Mer information
Information med anledning av hälso- och sjukvårdens belastning av Corona viruset

Rökstoppsprojektet är ett forskningsprojekt som stödjer avvänjningsenheter för tobak i Sverige. Projektet är öppet för alla som vill ha hjälp till att utvärdera sina behandlingar.

 

Ingen aktiv informationsspridning kommer att ske kring projektet under den närmaste tiden. Däremot är alla varmt välkomna att anmäla sig. Det kan ske redan nu eller senare när möjligheterna att delta förbättrats.

Mer information

Clinical Health Promotion Centre, WHO CC   |   Health Sciences, Lund University   |   Addiction Centre, Region Skåne

Södra Förstadsgatan 35, 4th floor, SE 20502 Malmö, Sweden   |   info@rokstoppsprojektet.org   |   Tel: +46 40 332977