Samarbetsavtal

Ett avtal ska skrivas mellan Rökstoppsprojektet och varje tobaksavvänjningsenhet. Blanketten skickas lämpligen digitalt till info(a)rokstoppsprojektet.org

Enheten tilldelas ett eget nummer och därefter kan arbetet börja!

Samarbetsavtal

Information om samarbetsavtal