Rökstoppsprojektet

Ett nationellt projekt om effekt av sluta-röka-interventioner för olika grupper av rökare i Sverige

Bakgrund

Tobaksrökning ger ytterst stora risker för sjukdom och död, och avsevärda resurser går åt i svensk sjukvård till att försöka bota och lindra tobaksrelaterade sjukdomar.  Tobaksrökning bidrar i hög grad till ojämlikhet i hälsa.
Andelen dagligrökare i den vuxna befolkningen ligger kring 7-10 % i Sverige, men stora skillnader finns mellan olika grupper, t.ex. 20 % hos personer med kort utbildning, 40 % hos personer med psykisk sjukdom, och 70-90 % hos beroendepatienter.
 
Effektiva behandlingar mot tobaksberoendet kan därmed minska lidande, ge livskvalitet, avlasta svensk sjukvård, och samtidigt bidra till ökad jämlikhet. Trots detta är resultaten av tobaksavvänjning föga undersökta i Sverige.

Clinical Health Promotion Centre, WHO CC   |   Health Sciences, Lund University   |   Addiction Centre, Region Skåne

Södra Förstadsgatan 35, 4th floor, SE 20502 Malmö, Sweden   |   info@rokstoppsprojektet.org   |   Tel: +46 40 332977