Riktlinjer for inhämtning av samtycke

Den potentiella deltagaren tillfrågas av tobaksrådgivaren som kort beskriver avsikten med studien samt levererar den skriftliga deltagarinformationen (”Information till forskningspersoner”) - om hen är intresserad ges ytterligare information - vid det första mötestillfället.


Det är frivilligt att delta och deltagaren kan när som helst under processen ta tillbaka sitt samtycke, genom att meddela tobaksrådgivaren eller projektgruppen. All information behandlas konfidentiellt och det är endast rådgivaren och projektgruppen som kan se deltagarens svar, och samtliga har tystnadsplikt. När resultat offentliggörs, är det alltid anonymt, och det kommer aldrig vara möjligt att se vem som deltar i projektet. Skriftlig information kan i många fall delas ut till deltagaren i förväg. Det finns en patientbruschyr som förklarar varför rökstoppsprojektets blanketter används och att ifyllnad av blankettens frågor inte automatiskt medför att man blir med i projektet. På så vis sparar behandlaren in tid. I de fall patienten inte passar/inte vill vara med i studien blir blanketten bara ett stöd i anamnesupptagandet. HER KAN STÅ AT DET OGSÅ ER MULIGT AT UDFYLDE BLANKETTEN VED FØRSTE MØDE.

 

När den potentiella deltagaren har fått utförlig muntlig och skriftlig information samt behövlig betänketid (t.ex. dagen efter) inhämtas samtycke till att delta i studien i samband med första mötet med tobaksrådgivaren. Formuläret skrivs under av både deltagaren och rökstoppsrådgivaren. Deltagaren erhåller en kopia av formuläret.

HER KAN STÅ EN LILLE TEKST OM AT MAN KAN HENTE DOKUMENTET "Riktlinjer for inhämtning av patienternas samtycke" (jeg ved dukomentet skal opdateres, men det er du jo ved Sanne :-).

Riktlinjer for samtycke

Clinical Health Promotion Centre, WHO CC   |   Health Sciences, Lund University   |   Addiction Centre, Region Skåne

Södra Förstadsgatan 35, 4th floor, SE 20502 Malmö, Sweden   |   info@rokstoppsprojektet.org   |   Tel: +46 40 332977