Rökstoppsprojektet

Ett nationellt projekt om effekt av sluta-röka-interventioner för olika grupper av rökare i Sverige
Matz Larsson om Rökstoppsprojektet

Träffar sedan april 2019: