Projektgruppen

 • Linkedin Social Ikon
 • researchgate

Hanne Tönnesen

MD PhD (Överläkare kirurgi)

Lunds universitet

Professor, Direktör

 • Linkedin Social Ikon
 • researchgate

Mette Rasmussen

MSc, PhD

Lunds universitet

Seniorforskare

 • Gennemsigtig

Hans Gilljam

Professor Emeritus

Karolinska Instituttet

Seniorprofessor

 • Gennemsigtig
 • researchgate

Ann Post

Dr med vet

Stockholms läns landsting

Legitimerad sjuksköterska

 • Gennemsigtig
 • Gennemsigtig

Cecilia Gravin

BA

Lunds universitet

Projektadministratör

 • Gennemsigtig
 • researchgate

Matz Larsson

Docent

Region Örebro Län

Överläkare

 • Gennemsigtig

Sanne Wärjerstam

Leg. sjuksköterska, 

Lunds universitet

Diplomerad rökavvänjare

 • Gennemsigtig
 • researchgate

Asgeír Helgason

Docent

Karolinska Instituttet

Professor

 • Linkedin Social Ikon
 • researchgate

Johanna Adami

Professor

Sophiahemmet Högskola

Rektor

Projektgruppen bakom Rökstoppsprojektet består av:

Clinical Health Promotion Centre, WHO CC   |   Health Sciences, Lund University   |   Addiction Centre, Region Skåne

Södra Förstadsgatan 35, 4th floor, SE 20502 Malmö, Sweden   |   info@rokstoppsprojektet.org   |   Tel: +46 40 332977