Hur man undertecknar samtyckesblanketten elektroniskt
e-form-samtycke_web.png

 1) Öppna filen

  1. Öppna filen i programmet Adobe Reader. Om du inte har programmet kan det laddas ner gratis här.
     

  2. Gå till den sista sidan i dokumentet.

Clinical Health Promotion Centre, WHO CC   |   Health Sciences, Lund University   |   Addiction Centre, Region Skåne

Södra Förstadsgatan 35, 4th floor, SE 20502 Malmö, Sweden   |   info@rokstoppsprojektet.org   |   Tel: +46 40 332977