Datainsamling och blanketter
Om du önskar delta i Rökstoppsprojektet, kommer du att få fylla i ett samarbetsavtal

1. Samtyckesblanketten

”Information till forskningspersoner” (fylls i av patienten)

Patientens underskrift är en förutsättning för att ingå i projektet.  Patienten erbjuds behålla sidan 1-3. Sista sidan (sid 4) skickas till Rökstoppsprojektet tillsammans med övriga blanketter efter behandlingens avslut.

Läs mer

2. Patientblanketten

(fylls i av patienten)

Alla fält som är blåtonade på blanketterna fylls i av tobaksavvänjaren. Första patienten tilldelas nummer 1 och behandling nummer 1. Har du både individuella- och kursbehandlingar, så ger du kurserna sina egna nummer, t ex patient nr 8 och kurs 1.

Det är du som behandlare som avgör om du vill skicka hem patientblanketterna i förväg till patienten eller om patienten fyller i dem i väntrum eller under behandling tillsammans med dig.

3. Behandlingsblanketten

(fylls i av tobaksavvänjaren)

Behandlingsblanketten fylls i av tobaksavvänjaren. Samma löp, kurs- och enhetsnummer fylls i som på ”Patientblanketten”.

Blankett 1, 2 och 3 skickas till Rökstoppsprojektet

(skickas av tobaksavvänjaren)

Dessa läggs in i databasen och du kan därefter följa hur det går för dina patienter!

På grund av covid-19 har förfarandet ändrats. Kontakta sekretariatet för mer information.

Uppföljningsblankett

(utförs av extern personal)

Uppföljning sker sex månader efter rökstopp eller sex månader efter sista besök och utförs av extern personal.

Clinical Health Promotion Centre, WHO CC   |   Health Sciences, Lund University   |   Addiction Centre, Region Skåne

Södra Förstadsgatan 35, 4th floor, SE 20502 Malmö, Sweden   |   info@rokstoppsprojektet.org   |   Tel: +46 40 332977